Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
  
  
  
BYR-04-09-2018 - 00 Referat med bilag.pdf
  
04-09-2018 fra 18:00 - 21:00
BYR-04-09-2018 - 00 Referat uden bilag.pdf
  
04-09-2018 fra 18:00 - 21:00
BYR-04-09-2018 - Bilag 225.01 Formandsbeslutning om forlængelse af driftsoverenskomsten med Oksbøl B….pdf
  
04-09-2018 fra 18:00 - 21:00
BYR-04-09-2018 - Bilag 226.01 Anlæg pr 30062018 - Samtlige udvalg - Budgetopfølgning.pdf
  
04-09-2018 fra 18:00 - 21:00
BYR-04-09-2018 - Bilag 226.01 Anlæg pr 30062018 - Samtlige udvalg - Budgetopfølgning.XLSX
  
04-09-2018 fra 18:00 - 21:00
BYR-04-09-2018 - Bilag 227.01 Forslag til budget 2019-2022 - 200818docx.pdf
  
04-09-2018 fra 18:00 - 21:00
BYR-04-09-2018 - Bilag 227.02 Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget efter 13 juni 2018.pdf
  
04-09-2018 fra 18:00 - 21:00
BYR-04-09-2018 - Bilag 227.02 Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget efter 13 juni 2018.XLSX
  
04-09-2018 fra 18:00 - 21:00
BYR-04-09-2018 - Bilag 227.03 Oversigt over budgetændringer på grund af lov- og cirkulæreprogrammet ….pdf
  
04-09-2018 fra 18:00 - 21:00
BYR-04-09-2018 - Bilag 227.03 Oversigt over budgetændringer på grund af lov- og cirkulæreprogrammet ….XLSX
  
04-09-2018 fra 18:00 - 21:00
BYR-04-09-2018 - Bilag 227.04 Budgetforslag 2019 og budgetoverslag 2020-2022 - Generelle bemærkninge….pdf
  
04-09-2018 fra 18:00 - 21:00
BYR-04-09-2018 - Bilag 228.01 Årsrapport 2017 - Sydvestjysk Brandvæsen.pdf
  
04-09-2018 fra 18:00 - 21:00
BYR-04-09-2018 - Bilag 228.02 Revisionsberetning 2017 - Sydvestjysk Brandvæsen.pdf
  
04-09-2018 fra 18:00 - 21:00
BYR-04-09-2018 - Bilag 229.01 Ansøgning om kommunal garanti for lån 20pdf.pdf
  
04-09-2018 fra 18:00 - 21:00
BYR-04-09-2018 - Bilag 229.02 Investeringsbudget 201 D2017-84869 240 10pdf.pdf
  
04-09-2018 fra 18:00 - 21:00
BYR-04-09-2018 - Bilag 230.01 kommissorium for beslutningsfase §17, stk 4.pdf
  
04-09-2018 fra 18:00 - 21:00
BYR-04-09-2018 - Bilag 231.01 Nye 'Retningslinjer for godkendelse og tilsyn i private pasningsordnin….pdf
  
04-09-2018 fra 18:00 - 21:00
BYR-04-09-2018 - Bilag 231.02 Nye 'Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner'.pdf
  
04-09-2018 fra 18:00 - 21:00
BYR-04-09-2018 - Bilag 231.03 Gældende 'Retningslinjer for tilsyn med private pasningsordninger'.pdf
  
04-09-2018 fra 18:00 - 21:00
BYR-04-09-2018 - Bilag 231.04 Gældende 'Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutione….pdf
  
04-09-2018 fra 18:00 - 21:00
BYR-04-09-2018 - Bilag 232.01 Gældendende vedtægter for Møllehuset.pdf
  
04-09-2018 fra 18:00 - 21:00
BYR-04-09-2018 - Bilag 232.02 Vedtægtsændringer - SI Møllehuset.pdf
  
04-09-2018 fra 18:00 - 21:00
BYR-04-09-2018 - Bilag 233.01 Landvæsenskommissionens kendelse af 30 maj 1975 vedrørende nedlæggelse….pdf
  
04-09-2018 fra 18:00 - 21:00
BYR-04-09-2018 - Bilag 233.02 Indstilling til byrådet om nedlæggelse af den offentlige vej Kærvej (N….pdf
  
04-09-2018 fra 18:00 - 21:00
BYR-04-09-2018 - Bilag 233.03 Kortbilag Gl Kærvej - A4 Kortbilag Gl Kærvejpdf.pdf
  
04-09-2018 fra 18:00 - 21:00
BYR-04-09-2018 - Bilag 233.04 Notat om vedligeholdelse af Gl Kærvej.pdf
  
04-09-2018 fra 18:00 - 21:00
BYR-04-09-2018 - Bilag 234.01 Sammenfatning SEP-Sydvestjylland 24 Marts 2018 10pdf.pdf
  
04-09-2018 fra 18:00 - 21:00
BYR-04-09-2018 - Bilag 234.02 Analyserapport - Energiscenarier for Sønderjylland og Sydvestjylland 1….pdf
  
04-09-2018 fra 18:00 - 21:00
BYR-04-09-2018 - Bilag 235.01 Vedtægter.pdf
  
04-09-2018 fra 18:00 - 21:00
BYR-04-09-2018 - Bilag 235.02 Stiftelsesdokument.pdf
  
04-09-2018 fra 18:00 - 21:00
BYR-04-09-2018 - Bilag 235.03 Revisor vurdering.pdf
  
04-09-2018 fra 18:00 - 21:00
BYR-04-09-2018 - Bilag 235.04 Aftale om drift og udvikling af Varde Fritidscenter samt øvrige kommun….pdf
  
04-09-2018 fra 18:00 - 21:00